top of page
Visie op ouderbetrokkenheid

 

“School en ouders werken in vertrouwen samen aan de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij is het van belang dat er sprake is van een open, duidelijke communicatie. Dit vereist een klimaat waarin beide partijen zich geborgen en verbonden voelen.

School en ouders houden elkaar op de hoogte vanuit hun eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid.”

 

Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Opvoeden is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte houdt. Voor ons is het vaak moeilijk om te achterhalen wat er leeft onder de ouders; de gesprekken vinden meestal plaats in de buurt of op het schoolplein. Stap gerust binnen met uw twijfels, klachten of complimenten! In een open sfeer kunnen we elkaar tegemoet komen en misverstanden uit de wereld helpen. We willen als school de ouders betrekken bij het onderwijs. 

 

Wij gaan ervan uit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent wordt vormgegeven met als gevolg dat school en ouders in alles gelijkwaardig zijn. De school en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind, hierbij erkennen ze elkaars professionele en emotionele deskundigheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een ideale samenwerking tussen school en ouders. Het helpt tevens de goede dingen efficiënt te doen. Dat levert behalve tijd vooral ook energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die weer kan worden gestoken in goed onderwijs voor kinderen! Wanneer elke leraar en ouder deze manier consequent omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan, motiveren elkaar en inspireren elkaar. Steeds in het belang van de leerling!

bottom of page