top of page
Aanmelding:


 

 

 

 

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. 

 

Aanmelden

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. 

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.

 

 

Toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Vooraanmelding:

Als een kind nog geen 3 jaar is, maar de ouders hebben belangstelling voor onze school, dan spreken we van een vooraanmelding. Dit wordt gedaan door een interesseformulier op de website (link) in te vullen. Als een kind op de lijst van vooraanmeldingen is geplaatst, wordt dit niet automatisch omgezet in een aanmelding. Dit zal pas het geval zijn als een leerling formeel is aangemeld via de gemeente! Voordat de ouders het kind komen inschrijven, krijgen ze een rondleiding door de directeur.

Indeling groepen na inschrijving
De intern begeleider deelt de vierjarige leerlingen in bij één van de heterogene kleutergroepen. Er wordt gekeken naar samenstelling van de groepen en enkele criteria daarbij zijn; verdeling jongens/meisjes, culturele achtergrond, leeftijd en de hoeveelheid zorgleerlingen per groep. Bij tussentijdse aanname wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. 

bottom of page