top of page
Onze werkwijze

 

In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Aan bod komen de jaarlijks terugkerende feesten, jaargetijden en andere thema’s die ontstaan uit de ervaringen van de kleuters zelf. De kringactiviteiten, werkjes en hoeken worden zoveel mogelijk aangepast aan het thema. 

Twee dagdelen per week wordt er gewerkt aan het onderwijsprogramma Kaleidoscoop. Het programma Kaleidoscoop gaat uit van de ontwikkeling van het kind en sluit met de lesstof aan bij het individuele kind. Daarom zijn op sommige dagdelen ook twee leerkrachten in de groep, ter observatie en voor het vervolg van het lesaanbod op niveau van de leerlingen. 

 

In groep 3 ligt in het begin de grootste nadruk op het leren lezen. Na ongeveer een half jaar kennen de kinderen alle letters.  Het rekenonderwijs begint met het begrijpen van meer en minder, de plek van getallen op de getallenlijn, wat uiteindelijk aan het eind van groep 3 uitmondt in het beheersen van de sommen tot 20. In groep 4 leren de kinderen de bewerkingen tot 100. Wat betreft het schrijfonderwijs: alle kinderen schrijven ‘aan elkaar’ op de manier waarop de letters worden aangeboden. Met het aanbieden van letters wordt vanaf het begin van groep 3 gestart. Na een half jaar groep 3 kennen de kinderen alle letters en zullen ze steeds fijner en kleiner leren schrijven. Hiervoor is veel herhaling nodig.

 

Het lezen, taal en rekenen wordt in de bovenbouw steeds moeilijker en uitgebreider. Het streven is om eind groep 5 het eindniveau van het lezen te halen. Als dit niet lukt, hebben de kinderen een uitloop in de drie volgende jaren.
Tijdens de taallessen leren de kinderen ontleden, hun eigen zinnen steeds completer te maken en steeds moeilijker woorden te gebruiken.
Met rekenen worden de getallen nog groter, er komen kommagetallen bij en de handelingen worden uitgebreid met staartdelingen, procenten en breuken
.

 

 

Coöperatieve werkvormen

Leren doe je het best door zelf te doen: experimenteren, onderzoeken, ervaren, toepassen, verwoorden voor anderen... Dit passen we in ons onderwijs toe met behulp van coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen waarbij je gebruik maakt van allerlei verschillende manieren van samenwerken. Dit kan gebeuren in tweetallen, viertallen of zelfs in grotere groepen. Door de samenwerking tussen de kinderen te optimaliseren, verbeteren zowel de leerresultaten als de sfeer in de klas en wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot.

 

 

 

bottom of page