top of page
Medezeggenschapsraad

 

Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen binnen school zijn de leden van de medezeggenschapsraad daar nauw bij betrokken. Zij hebben advies- of instemmingsrecht. Dat hangt af van het onderwerp dat aan de MR wordt voorgelegd. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Elk MR-lid is tenminste twee jaar lid. Om de twee jaar worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Ouders en personeel die lid zijn, kunnen zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. U bepaalt als ouder wie er van de ouderkandidaten gekozen worden. Zij vertegenwoordigen u tijdens MR-vergaderingen. In de MR praten leerkrachten en ouders met elkaar over organisatorische zaken zoals bijvoorbeeld de schooltijdenregeling en buitenschoolse opvang; over inhoudelijke zaken zoals de schoolgids en het schoolplan en over financiële zaken zoals de jaarbegroting. De MR vergaderingen zijn openbaar, ze vinden in principe plaats op maandag van 15.30-17.00 uur. 

In het huishoudelijk reglement van de MR staan alle afspraken vastgelegd. U kunt deze hier downloaden.
 
De leden van de MR zijn:
Asiza Aissaoui (moeder van Aicha)
Nermin Unal (moeder van Selin)
Ismael Turkmenoglu (vader van Mira en Naz)
Behiye Akbulut (moeder van Eren, Ensar en Elvin)
Niels van der Lee (leerkracht)
Djamila Azouagh, voorzitter (leerkracht)
Niels Burema, secretaris (leerkracht)
 

bottom of page