top of page
Communicatieplan
 

Om eenduidigheid te krijgen in de manier van communiceren naar ouders toe, is een communicatieplan gemaakt. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 

1. Een keer per maand gaat er een nieuwsbrief mee. Bij voorkeur op de eerste vrijdag van de maand en zoveel mogelijk digitaal. Hebben ouders geen mailadres, dan krijgt het kind een brief mee. In deze nieuwsbrief staat onder andere:

Groepoverstijgende activiteiten, zoals ouderavonden, schoolreisjes en activiteiten.

Berichten van de OR / MR.

Actuele ontwikkelingen binnen de school.

Personele ontwikkelingen.

 

2. Mails:

  • Algemene mail: Dit zijn aanvullingen op de nieuwsbrieven. Voorbeeld: In de nieuwsbrief staat dat de kleuters naar de bibliotheek gaan, daarnaast krijgen de ouders van de kleuters nog een aparte email of brief, met wat ze mee moeten nemen en hoe laat ze weer terug zijn op school.

  • Mail per groep / bouw.

- In groep 1/2 krijgen de ouders bij een nieuw thema een mail. In deze mail staat onder andere het thema en een omschrijving van de activiteiten.

- Groep 3: Bij een nieuwe kern krijgen de ouders een mail. In deze mail staan de letters en de bijbehorende structuurwoorden + de woordclusters, die aangeboden zijn. Bij rekenen worden de doelen aangegeven en voorbeeldsommen.

- Bij groep 4 worden per thema de spellingregels naar de ouders gemaild. Voor rekenen de doelen en voorbeeldsommen.

- Voor de groepen 5 t/m 8 worden de volgende zaken wekelijks gemaild:

De weektaak.

Huishoudelijke mededelingen.

Huiswerk naar zieke kinderen.

Info over specifieke onderwerpen / activiteiten.

unnamed.png
bottom of page